COMUNA PĂLATCA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 Amplasare geografica

Limita administrativa a comunei se suprapune cu mare aproximatie conformatiei reliefului. Limitele comunei sunt date de:
-la V- comunele Sic, Bontida, Caianu
-la SV- comuna Caianu
-la SE si S – comuna Mociu
-la E – comuna Geaca
-la N- comunele Geaca si Ţaga
In componenta Comunei Palatca intra urmatoarele asezari rurale:
-Palatca – localitate resedinta
-Petea
-Sava
-Băgaciu
-Mureşenii de Câmpie

Relief

In partea de vest a comunei apar formele structurale de cueste, generate de tufurile vulcanice, de pietrisuri si marne sarmatice. Directia predominanta pe care o au culmile date este de NNE-SSV , ele fiind singurele elemente mai importante care creeaza singura perturbare in monotonia generala a reliefului. Domul care influenteaza oarecum relieful este domul Puini, acesta incluzand si forme incipiente de relief structural. Relieful comunei Palatca este alcatuit dintr-o succesiune de culmi domoale, despartite prin vai largi cu lunci joase. Interfluviile cu aspectul unor spinari domoale, orientate in general V-E, par a se incadra intr-un nivel de eroziune modelat in marne, argile si nisipuri cu altitudini absolute de peste 450 m. Din punct de vedere geologic, regiunea studiata face parte din depresiunea Transilvaniei care s-a schitat in Paleogen, dupa faza laramica definitivandu-se in Neogen. Regimul temperaturii aerului este dat de valorile medii anuale, lunare, anotimpuale, amplitudini anuale si lunare si de numarul zilelor cu diferite temperaturi.

Vegetatia comunei Palatca corespunde etajului stepei antropice cu precipitatii medii anuale de 550-650 mm si altitudini absolute de 280-500 m ( ceea ce duce la o stepizare a vegetatiei). In acest areal apar doua subetaje: de silvostepa si insule de stepa.

 

Populatia

Dinamica numărului populaţiei comunei a fost influentata de factorii economici, sociali, administrativi, fizico-geografici, dezvoltarea agriculturii in Campia Transilvaniei, in anii socialismului, prin cooperativizarea agriculturii, introducerea pe scara larga a plantelor tehnice- sfecla de zahar, cu prioritate, conditiile pedoclimatice favorabile unei agriculturi armonioase si in plina dezvoltare, ce necesita un numar ridicat de persoane, noua organizare administrativ-teritoriala din 1968, care a inglobat in cadrul comunei noi sate: Sava, Mureşenii de Câmpie, Băgaciu si Petea contribuind astfel prin afluxul de populatie, pozitiv, la sporirea numarului acesteia.

Extinderea numerica a populatiei pe comuna

 

1930

1966

1970

1975

1980

1985

1992

1995

2002

Nr.pop

2130

3135

3010

2969

2376

1962

1630

1491

1335

 

Extinderea numerica a populatiei pe sate


anul

Total
comuna

Palatca

Petea

Sava

Muresenii
de Campie

Bagaciu

1977

2475

1343

313

443

227

149

1992

1630

888

222

285

147

90

 

 

Romani

Maghiari

Romi

Sarbi

Palatca

486

351

51

 

Bagaciu

90

 

 

 

Mureşenii de Câmpie

146

 

 

1

Petea

222

27

 

 

Sava

256

96

 

 

 

Economia

In comuna Palatca, ca de altfel intr-o buna parte din Campia Transilvaniei, terenurile agricole au o pondere foarte ridicata, depasind 80% din totalul teritoriului. Extinderea terenurilor agricole s-s facut pe seama padurilor, fanetelor si pasunilor, care detin in comuna o pondere situata mult sub media pe judet. Conditiile naturale ale agriculturii se preteaza cu prioritate, anumitor culturi- in special plantelor tehnice si numai in al doilea rand culturii cerealelor, care dau recolte mai mici la hectar decat in Campia Romana sau in Campia de Vest. In cadrul conditiilor naturale, de un interes major sunt conditiile pedologice. Solurile s-au format pe depozite sarmatiene in care predomina gresiile slab cimentate, nisipurile, pietrisurile, marnele, tufurile si mai rar marnele si argilele nisipoase. Eroziunea este puternica pe versanti si este rezultatul siroirii areolare sau al ravinatiei care implica degradarea continua a terenurilor agricole. S-au luat masuri de combatere a eroziunii solurilor prin plantari de protectie pe versantii afectati, masuri care influenteaza in mod pozitiv utilizarea cat mai rationala a spatiului agicol. Fertilitatea solurilor este mijlocie. Apar soluri brune de padure, cernoziomuri levigate, soluri brune de padure podzolite, care sunt folosite cu succes in agricultura prin utilizarea ingrasamintelor naturale si chimice. Conditiile climatice sunt satisfacatoare; temperatura acceptabila, precipitatiile indestulatoare, ingheturile timpurii si tarzi au intensitate mica si durata redusa, perioadele secetoase sunt foarte rare, grosimea si durata stratului de zapada protejeaza foarte bine semanaturile de toamna.

Industria

Este o ramura economica foarte putin dezvoltata in comuna Palatca, ceea ce este oarecum normal, avand in vedere rolul predominant agricol al comunei. Totusi , au existat, iar unele inca functioneaza. Ateliere de tamplarie, cojocarie, tricotaje, mori.

Invatamant

   Comuna dispune de doua institutii de invatamant situate una in localitatea resedinta iar cealalalta in localitatea apartinatoare Sava. Scoala din Palatca are elevi si in invatamantul primar precum si in cel gimnazial, insa cea din Sava este folosita doar pentru clasele primare.

Anii

65/66

75/76

80/81

85/86

90/91

95/96

00/01

Unitati

6

8

8

5

3

4

2

Copii in
Gradinite

-

107

106

30

20

17

46

Nr. Elevi

634

432

410

340

99

84

73

Supr/ elev [m²]

-

-

-

-

-

-

7,50

Pers. Did

28

27

29

22

14

13

12

Nr. elevi la cadr. Did.

22,6

16

14,1

15,4

7,07

6,46

9,91

Sali

14

14

15

14

9

11

8

Ateliere

-

1

-

-

-

-

-

Laboratoare

-

2

1

-

-

1

1

 

Datele si pozele au fost furnizate de PRIMARIA PALATCA