COMUNA ŢAGA

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Asezare

Comuna Ţaga este situata in partea de est a judetuIui Cluj, la 65 km distanta de municipiul Cluj Napoca si la 18 km distanta de Gherla. Avand ca vecini : la est jud. Bistrita Nasaud si com. Buza, la sud com. Geaca si com. Palatca, la vest com. Sic la nord com. Fizesu Gherlii si com. Sinmartin. Teritoriul comunei este strabatut de drumul judetean DJ 109C Camaras - Gherla, drum care face legatura intre drumurile nationale Apahida- Reghin si Drumul National Cluj- Gherla - Dej. Localitatea Ţaga isi dezvolta vatra satului in lungul vaii Fizeşului si pe afluentii acesteia valea Cistaşului si valea Ghioltului- pe stinga si respectiv dreapta.

Caracteristicile reliefului
Sub aspect morfologic teritoriul comunei si, implicit vatra, acopera un relief de coline inalte specifice Campiei Transilvaniei. El se caracterizeaza prin altitudini reduse intre 320m si 280m .


Reteaua hidrografica
Satele componente ale comunei Ţaga sint situate in Bazinul hidrografic mijlociu al vaii Fizes, afluent dreapta al raului Somesul Mic. Satul Ţaga este situat in lunca si treimea inferioara a versantilor vailor Fizeş, Ghiolt si Cistas, in vecinatatea lacurilor Ţaga Mica si Ţaga Mare. Satele Sântioana, Sântejude si Sântejude Vale sunt situate in bazinul hidrografic al paraului Sântioana, iar satul Nasal este situat in stanga si dreapta paraului Năsal si aval de lacul piscicol Năsal. Debitele afIuentilor vaii Fizes sunt mici, iar pe tronsoanele superioare scurgerile au caracter nepermanent. Valea Fizeş este amenajata prin acumulari cu rol piscicol si de aparare impotriva inundatiilor. Caracteristica cea mai importanta a retelei hidrografice o constituie amenajarile piscicole pe suprafete mari situate in imediata apropiere a intravilanului localitatilor. Astfel iazul Ţaga Mare are S=111.50ha, elesteul Ţaga Mica S 21.46ha, Elesteele Năsal S= 14. 77ha, iazul Năsal aprox. 20ha, iar iazul Sâintejude S= 38.11ha.

Teritoriul administrativ respectiv satele apartinatoare.
 Comuna Ţaga este alcatuita administrativ din 5 sate apartinatoare:

SATE NR.LOCUITORI
Ţaga 861
Năsal 412
Sântejude 218
Sântejude Vale 105 
Sântioana 581

 


Cai de acces: DJ 109 C, DJ 172 A;
Suprafata: 10001 ha ;

 

CAI  DE  ACCES  CATRE  COMUNITATE:

ORASE APROPIATE SI DISTANTA IN KM:
Gherla  -  18 km, Tg.-Mures  -  70 km, Dej  -  32 km, Cluj-Napoca  -  65 km

Populatie – demografie
Numarul de locuitori (datele de mai jos privind populaţia comunei Ţaga sunt date prelucrate de la Institutul de statistică si de la ultimul recesamant.)

 

  Localitatea M+F M F Gospodării
1 Ţaga 861 402 459 315
2 Năsal 412 196 246 189
3 Sântioana 581 284 297 224
4 Sântejude 218 118 100 92
5 Sântejude vale 105 54 51 50
  total 2177 1054 1123 870

 

        Dezvoltarea economica a comunei cu principalele activitati care se desfasoara

Informaţii Economice
Comuna Ţaga are aceleaşi activitaţi economice care s-au perpetuat in timp, cunoscand perioade de crestere economica, stagnare si descrestere demografica, dar si perioade de declin a unor indici. Principale1e activitati economice in comuna sunt:
- agricole
- industriale
- agroindustriale
- servicii


Industria extractiva a gazului natural
Activitati de tip industrial-comparativ cu alte comune ale judeţuIui au o prezenta semnificativa astfel Industria extractiva a gazului natural este bine reprezentata in teritoriul administrativ al comunei.

Pe teritoriul satului Ţaga sunt:
- Staţia extracţie a gazelor naturale
- Staţia de comprimare a gazelor naturale
- Grupul de sonde nr.10 Ţaga
- Grupul de sonde nr .11 Puini
- Grupul de sonde nr.15 Ţaga
- Gupul de sonde nr.16 Ţaga
-Gupul de sonde nr.19 Ţaga

Pe teritoriul satului Năsal
- Grupul de sonde nr.2
- Grupul de sonde nr.10


Activitaţi agricole
Agricultura este ramura economică de baza pentru majoritatea locuitorilor comunei.
Conditiile naturale de sol, climă, relief si regimul precipitaţiilor sunt favorabile realizarii unor productii agricole mari si eficiente in sectoarele, zootehnie, pomicultura, piscicultura si cultura cerealelor, in condiţiile unor politici agricole stimulative. Suprafaţa totală a comunei este de 10.001,95ha, din care agricol 6981.30ha in proporţie de 69,80% ,  rezultă existenţa unui mare potential agricol.
- comert
- agrement
Dupa 2000  anumite activitaţi economice au cunoscut progrese - comertul, serviciile, prelucrarea lemnului si agrementul, iar stagnari sau regrese s-au inregistrat in agricultura privata, in societaţile agroindustriale cu capital de stat.


Industria alimentara
- este reprezentata de Fabrica de branzeturi Iniţiativa privata se dezvolta in sfera serviciilor, comertului, industria de prelucrare a lemnului in satele Ţaga si Sântioana.

 

Industrie – IMM – Micro-întreprinderi

  Total intreprinderi Micro-intreprinderi cu 1-10 salariati Intreprinderi cu 10 - 50 salariati Intreprinderi cu 50 - 250 salariati
Nr. 7 4 2 1


Datele si pozele au fost furnizate de PRIMARIA ŢAGA